Postarám se o Vaše účetnictví od A do Z

https://ucetnictvi-humpolec.cz/data/uploads/tools-864983_1280.jpg

Vedení daňové evidence

Vedení daňové evidence pro fyzické osoby - podnikatele

 • vedení peněžního deníku
 • zpracování pokladní knihy
 • evidence pohledávek a závazků
 • evidence majetku
 • sklad a skladové hospodářství
 • zpracování daně z příjmu fyzických osob
 • zpracování přehledů pro OSSZ a zdravotní pojišťovny

Účetnictví

Komplexní servis pro malé i střední právnické osoby

 • zaúčtování všech účetních dokladů
 • vedení účetního deníku a hlavní knihy
 • správa pohledávek a závazků
 • evidence majetku
 • sklad a skladové hospodářství
 • zpracování účetní osnovy
 • zpracování vnitřních směrnic a interních postupů účtování
 • zpracování účetní závěrky a výkazů 
 • zpracování daně z příjmu právnických osob
https://ucetnictvi-humpolec.cz/data/uploads/calculator-385506_1280.jpg
https://ucetnictvi-humpolec.cz/data/uploads/euro-1166051_1280.jpg

Mzdy a personalistika

Kompletní zpracování mezd a vedení personální agendy

 • vypracování pracovních smluv, dohod o provedení práce nebo o pracovní činnosti
 • přihlášení pracovníků ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění
 • zpracování a výpočet měsíční mzdy 
 • vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest
 • výpočet srážek daní
 • odvody sociálního a zdravotního pojištění včetně zasílání měsíčních mzdových přehledů 
 • provedení ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti pro zaměstnance
 • vypracování potvrzení o zdanitelných příjmech pro zaměstnance
 • správa a evidence mzdových listů a evidenčních listů důchodového pojištění
 • vyplnění žádostí o dávky, úvěry a jiné

Daňová přiznání

Nabízím Vám zpracování následujících přiznání

 • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob
 • Přiznání k dani z příjmů právnických osob
 • Přiznání k DPH, Kontrolní a Souhrnné hlášení
 • Přiznání k dani silniční
 • ​Přiznání k dani z nemovitých věcí
 • Přehledy OSVČ pro OSSZ a zdravotní pojišťovny
https://ucetnictvi-humpolec.cz/data/uploads/taxes-4326713_1280.jpg